ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 07/06/2020

  • Δήμος Θερμαϊκού
  • Πριν από 12 ημέρες
  • 7 προβολές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 07/06/2020
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ?ήµου Θ
κα συµµετεχόντων, της υπαίθριας αγ
ς κατατέθηκε από τον αρµόδιο φορέα
07 Ιουνίου 2020 στη Κοινότητα
ου Θερµαϊκού.