Image

Ενημέρωση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά

Οι πολιτικές του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και η παρουσίαση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024 ήταν τα θέματα της ενημέρωσης των βουλευτών-μελών των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Προεδρεύων της συνεδρίασης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στις πολλαπλές εξωτερικές κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, κρίσεις που υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης δράσης της προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Την ίδια στιγμή, τόνισε, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη και με εσωτερικές προκλήσεις και παραφωνίες από ακραίες δυνάμεις και φωνές λαϊκισμού που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την Ευρωπαϊκή ιδέα, την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Ως εκ τούτου, υποστήριξε, πρέπει όλοι να εργαστούμε προκειμένου οι επικείμενες Ευρωεκλογές να αποτελέσουν το πολιτικό γεγονός που θα σηματοδοτήσει μια Ευρώπη απαλλαγμένη από λάθη του παρελθόντος, από επιδιώξεις διχασμού και μισαλλοδοξίας και τάσεις επιστροφής σε εποχές που απέχουν μακράν από το ουμανιστικό μοντέλο ανάπτυξης πάνω στο οποίο στηρίχτηκε το δημοκρατικό μεγαλείο της Ευρώπης. Ο κ. Πλακιωτάκης επισήμανε ακόμη ότι έχουμε χρέος να δράσουμε αποφασιστικά ώστε οι ακραίες δυνάμεις του παραλογισμού να σταματήσουν να βρίσκουν γόνιμο έδαφος, αλλιώς κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με αποκρουστικά φαντάσματα του παρελθόντος. Απαιτείται ενίσχυση των αξιών και των στόχων που βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. της σύγκλισης, της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης, της ευημερίας και της δημοκρατίας.

Ο κ. Σχοινάς, αναφερόμενος στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, στάθηκε ιδιαίτερα στην καθιέρωση, για πρώτη φορά, ενός προβλέψιμου, εγγυημένου μηχανισμού αλληλεγγύης, που θα δίνει μεν ευελιξία στα κράτη μέλη ως προς το πώς θα συνεισφέρουν σε αυτήν την αλληλεγγύη, δεν θα αφήνει όμως καμία ευελιξία ως προς τη συμμετοχή ή όχι των κρατών-μελών στο μηχανισμό. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το νέο σύμφωνο θα εξασφαλίζει το μείγμα αλληλεγγύης που απαιτούν οι καταστάσεις, ενώ δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρμοδιότητα να επιβάλλει μετεγκαταστάσεις, όταν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, αλλά και να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου κράτους μέλους. Αναφέρθηκε επίσης στις νέες σύντομες, υποχρεωτικές διαδικασίες ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι όποιος φθάνει στα σύνορά μας θα κατευθύνεται άμεσα στην εκάστοτε κατάλληλη διαδικασία – ασύλου ή επιστροφής, αλλά και στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής δεξαμενής ταλέντων, που θα δίνει στοχευμένες δυνατότητες νόμιμης και ελεγχόμενης μετανάστευσης σε τομείς όπου διαπιστώνονται ελλείψεις εργατικού δυναμικού – με όρους που καθορίζονται από την Ευρώπη.

Σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2024, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε έμφαση στην επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ και στην Οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγορές εργασίας, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο από τις ελλείψεις δεξιοτήτων όσο και από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στην οικοδόμηση μιας «γεωπολιτικής Ευρώπης» - μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης εξωστρεφούς, πρωταγωνιστή των διεθνών εξελίξεων. Τόνισε τέλος, ότι ενόψει των Ευρωεκλογών, χρέος όλων μας είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις προτεραιότητές μας, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να επικοινωνήσουμε επιτυχώς στους Ευρωπαίους πολίτες την αξία της Ευρώπης των λύσεων.